Política de Qualitat

Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2015

MARCEL SOLER, SA com a empresa que realitza el servei de lloguer de grues mòbils autopropulsades amb xofer i transport de mercaderies per carretera, té com objtectiu principal satisfer els requeriments i les expectatives dels nostres clients, assegurant així la continuïtat a llarg termini de l'empresa, amb la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2015.

Per aixó la direcció ESTABLEIX, DECLARA I ASSUMEIX els següents principis:

1. La Qualitat dels nostres serveis ès el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots el processosde l'empresa i la millora continuada.
2. Els requeriments contractuals i les expectatives dels clients són els criteris per establir el patró de qualitat dels nostres serveis i garantir la satisfacció dels nostres clients.
3. El Compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits.
4. La Qualitat del nostres serveis ès una tasca comú a tot el personal de l'empresa. Cada traballador de l'empresa, ès responsable de la Qualitat de la seva feina.
5. Es disposa dels recursos necessaris per garantir la Qualitat dels nostres productos i serveis.
6. La Direcció és responsable d'impulsar la implantació de la política i els objectius de Qualitat, comprovant la seva aplicació, per tal de promoure de forma constant la presa de consciència, motivació i participació del personal.
7. Potenciem la millora continua del sistema per millorar l'eficàcia interna.
8. La Política adequada al propòsit i context de l'organizatzació i recolzada per la seva Direcció estratègica.

La política de quealitat serà revisada anualment a la reunió de revisió per direcció, conjuntament amb els objectius de qualitat.

Dades de Grues Manel Soler, S.L. i Marcel Soler, S.A.

Adreça fiscal
C/ Esports 102
Castellnou del Bages
Adreça comercial
Av. Pirelli S/N
Manresa
Magatzem de maquinària:
Pol.Ind. de Bufalvent (Manresa)

Contactar:

Grúas Marcel Soler, S.A.:  : 93 872 89 42
Grues Manel Soler, S.L.:  : 661 40 67 01
 gruesmanelsoler@hotmail.com
gruesmarcelsoler@gruesmarcelsoler.com